Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia o charakterze okresowym, angażująca trzy podmioty: pracownika, pracodawcę użytkownika i agencję zatrudnienia.

Z perspektywy pracownika zatrudnienie czasowe oznacza możliwość podjęcia pracy od zaraz, bez konieczności posiadania doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie. To także możliwość uzyskania dodatkowego dochodu dla osób uczących się lub będących na emeryturze. Z perspektywy pracodawcy zatrudnienie pracowników tymczasowych oznacza możliwość dopasowania wielkości zatrudnienia do zmiennych potrzeb przedsiębiorstwa – na przykład zakładu produkcyjnego lub magazynu.

Rysunek3

Praca tymczasowa wykonywana jest w miejscu wskazanym przez tzw. pracodawcę użytkownika i pod jego kierownictwem, natomiast formalnym pracodawcą jest agencja zatrudnienia.

Oznacza to, że umowa o pracę tymczasową lub umowa zlecenie zawierana jest pomiędzy pracownikiem a agencją zatrudnienia. Do obowiązków agencji należy między innymi ewidencja czasu pracy, wypłata wynagrodzeń oraz udostępnianie pracownikom tymczasowym dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

Pomiędzy agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem zawierana jest umowa ramowa określająca warunki pracy i szkolenia pracowników tymczasowych oraz zasady wypłacania wynagrodzeń.


Pamiętaj:

Pracownik tymczasowy oddelegowany przez agencję nie może mieć podstawowej stawki wynagrodzenia niższej niż osoba zatrudniona na tym samym stanowisku w ramach umowy bezpośredniej z pracodawcą. Agencja pracy tymczasowej Logart nigdy nie potrąca części wynagrodzenia pracownika, aby sfinansować swoją działalność. Koszt wynagrodzenia za pracę agencji jest zawsze ponosi pracodawca.

Logart Personnel Consulting najczęściej oferuje podjęcie pracy tymczasowej w obszarach produkcji i magazynowania. Dla naszych klientów w Warszawie i okolicach (m.in. Teresin, Grodzisk Mazowiecki, Sochaczew) wyszukujemy pracowników m.in. na stanowiska:

  • Pracownik kompletowania zamówień
  • Pracownik pomocniczy magazynu
  • Pakowacz/ka
  • Operator linii produkcyjnej
  • Pracownik przygotowania wysyłek