Jak przygotować CV?

Warunkiem szybkiego znalezienia dobrej pracy jest odpowiednie przygotowanie życiorysu zawodowego, czyli CV. Często podkreśla się, że Curriculum Vitae, które przyciągnie uwagę rekruterów powinno być atrakcyjne wizualnie. Naszym zdaniem to nie do końca prawda, ponieważ CV jest przede wszystkim dokumentem. Przygotowanie życiorysu zawodowego jest ważnym etapem procesu rekutacji – jest okazją do tego, by sprawdzić, czy potrafisz w klarowny i adekwatny do sytuacji sposób przedstawić najważniejsze informacje na swój temat.

Rysunek7

Jakie informacje powinny znaleźć się w CV?

1. Dane personalne

Zacznij od podania podstawowych informacji takich, jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (zwłaszcza miejscowość), numer telefonu i adres e-mail.

Zwróć uwagę na to, czy numer telefonu i adres e-mail zostały uzupełnione poprawnie. Literówka lub pomylona cyfra mogą uniemożliwić osobie dokonującej wstępnej selekcji kandydatów kontakt z Tobą. To ważne zwłaszcza wtedy, gdy Twój adres mailowy nie należy do standardowych i zalecanych (imię.nazwisko@nazwaserwera.pl).

Czasem zdarza się, że kandydaci podają w CV służbowy numer telefonu. Warto zastanowić się, czy to dobre wyjście. Pamiętaj, że Twoje CV może zostać przez pracodawcę wykorzystane tuż po Twojej aplikacji, ale w szczególnych okolicznościach telefon w sprawie pracy może opóźnić się (na przykład z powodu zawieszenia procesu rekrutacyjnego i wznowienia go po pewnym czasie). Z tego powodu bezpieczniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie w CV prywatnego numeru kontaktowego – takiego, który nie zmieni się, gdy Ty zdecydujesz się na rozstanie z obecnym pracodawcą.

2. Wykształcenie

Informacje o wykształceniu możesz podać przed sprawozdaniem ze swoich doświadczeń zawodowych lub po nich. Jeżeli nie masz za sobą wielu doświadczeń zawodowych, o których warto byłoby poinformować pracodawcę, prawdopodobnie lepiej będzie rozpocząć od edukacji. Jeżeli masz za sobą bogate doświadczenie na rynku pracy, o swojej ścieżce edukacji napisz w dalszej części życiorysu.

Pamiętaj, by informacje uporządkować chronologicznie – koniecznie tak, by wydarzenia najświeższe znalazły się na samej górze. Na samym dole umieść informacje o szkole średniej (liceum, technikum, szkole zawodowej) takie, jak: rok rozpoczęcia i rok zakończenia edukacji, numer szkoły, miejscowość i profil klasy lub specjalizacja. Powyżej dodaj ewentualne informacje o studiach licencjackich, magisterskich i/lub kolejnych, podając: rok rozpoczęcia i zakończenia edukacji, nazwę uczelni, miejscowość, kierunek studiów i informację o specjalizacji. Jeżeli w dalszym ciągu się uczysz, uwzględnij tę informację (pisząc na przykład „2014 – obecnie”).

3. Doświadczenie zawodowe

To najważniejszy punkt Twojego CV – na jego przygotowanie poświęć najwięcej czasu. Swoje doświadczenia zawodowe opisz w porządku chronologicznym – najdawniejsze umieść na dole, a najbardziej aktualne na górze. Zadbaj o to, by w przypadku każdego miejsca pracy podać:

 • dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia (na przykład: marzec 2007 – czerwiec 2010)
 • nazwę pracodawcy
 • nazwę stanowiska
 • zakres obowiązków.

Staranne przygotowanie informacji na temat najważniejszych zadań wykonywanych w danym miejscu pracy ułatwi pracę rekruterowi i pozwoli wstępnie zweryfikować, czy Twoje kwalifikacje zawodowe odpowiadają wymaganiom stawianym przez pracodawcę. Opis zakresu obowiązków jest ważną częścią CV, ponieważ w przypadku różnych firm osoby zatrudnione na podobnych stanowiskach (na przykład Spedytora) mogą wykonywać różne czynności. Na przykład spedytor w jednej firmie może być odpowiedzialny wyłącznie za organizację transportów, w innej natomiast mogą dodatkowo odpowiadać także za pozyskiwanie nowych klientów klientów.

4. Znajomość języków obcych

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest dziś wymagana lub mile widziana w przypadku dużej części ofert pracy. Ten fakt skłania część kandydatów do deklarowania w CV wyższego poziomu znajomości językowych niż posiadają w rzeczywistości. Nie zawsze jest to dobra strategia. Warto pamiętać o tym, że informacje podane w CV zostaną zweryfikowane podczas rozmowy rekrutacyjnej.


Częste błędy popełniane przez kandydatów:

1. Zamieszczanie w CV zbyt małej ilości informacji
 • brak nazw pełnionych stanowisk
 • brak dat rozpoczęcia i zakończenia pracy u poprzednich pracodawców
 • brak opisu wykonywanych obowiązków
2. Błędy w tekście życiorysu
 • „literówki”, błędy ortograficzne
 • błędnie wpisany numer telefonu
 • błędy w tłumaczeniu
3. Wady estetyczne CV
 • nierówne odstępy pomiędzy wierszami
 • nierówne kolumny tekstu